Przewodniczący: Jacek Lelonkiewicz

Członkowie: Iwona Czerwoniuk, Tomasz Głowik, Mariola Lelonkiewicz, Tadeusz Półtorak, Katarzyna Sarzała

Rada merytoryczna została powołana w celu opracowywania merytorycznego kierunku rozwoju i wyznaczania standardów.

W skład Rady wchodzą automatycznie Certyfikowani Superwizorzy.

Rada działa zgodnie z regulaminem.