Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Prezes – Izabela Karolewicz

Wiceprezes – Andreea Mihalca

Sekretarz – Justyna Jesień

Skarbnik – Katarzyna Sikora