Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

Prezes – Izabela Karolewicz

Wiceprezes – Andreea Żak

Sekretarz – Justyna Jesień

Skarbnik – Katarzyna Sikora