Trwa reorganizacja – zapraszamy do aktywności i zdefiniowania nowych obszarów badań.

Do czerwca 2023 zespół działał w składzie: Andreea Żak, Monika Modrzejewska-Świgulska, Janusz Nowacki, Dorota Grzonka, Marta Jasińska

  • dział badań nad procesem
  • dział badań nad skutecznością

Cele i działania:

  1. wspieranie rozwoju Podejściu Skoncentrowanego na Rozwiązaniu, a w szczególności Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu na terenie Polski i zagranicą poprzez realizację badań naukowych na temat jej skuteczności oraz procesu psychoterapeutycznego;
  2. promowanie wiedzy naukowej na terenie Polski poprzez publikowanie artykułów naukowych oraz artykułów poglądowych;
  3. rozwijanie i kształtowanie życia naukowego członków Stowarzyszenia poprzez zaangażowanie ich do udziału w inicjowanych projektach badawczych.