Przewodnicząca: Andreea Żak

Członkowie:

  • dział badań nad procesem: Monika Modrzejewska-Świgulska, Janusz Nowacki
  • dział badań nad skutecznością: Dorota Grzonka, Marta Jasińska

Cele i działania:

  1. wspieranie rozwoju Podejściu Skoncentrowanego na Rozwiązaniu, a w szczególności Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu na terenie Polski i zagranicą poprzez realizację badań naukowych na temat jej skuteczności oraz procesu psychoterapeutycznego;
  2. promowanie wiedzy naukowej na terenie Polski poprzez publikowanie artykułów naukowych oraz artykułów poglądowych;
  3. rozwijanie i kształtowanie życia naukowego członków Stowarzyszenia poprzez zaangażowanie ich do udziału w inicjowanych projektach badawczych.