Przewodnicząca: Andreea Żak

Członkowie: Janusz Nowacki

Cele i działania:
1) wspieranie rozwoju Podejściu Skoncentrowanego na Rozwiązaniu, a w szczególności Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu na terenie Polski i zagranicą poprzez realizację badań naukowych na temat jej skuteczności oraz procesu psychoterapeutycznego;

2) promowanie wiedzy naukowej na terenie Polski poprzez publikowanie artykułów naukowych oraz artykułów poglądowych;

3) rozwijanie i kształtowanie życia naukowego członków Stowarzyszenia poprzez zaangażowanie ich do udziału w inicjowanych projektach badawczych.