Przewodnicząca: Andreea Żak

Członkowie: Anna Kwiatkowska-Woźniak, Janusz Nowacki

Cele i działania:
1) wspieranie i popieranie rozwoju Podejściu Skoncentrowanego na Rozwiązaniu, a w szczególności Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu na terenie polski i zagranicę poprzez realizację badań naukowych na temat jej skuteczności oraz procesu psychoterapeutycznego;

2) promowanie wiedzy naukowej na terenie Polski poprzez publikowanie artykułów naukowych oraz artykułów poglądowych;

3) rozwijanie i kształtowanie życia naukowego członków Stowarzyszenia poprzez zaangażowanie członków w udział w inicjowanych projektach badawczych.