Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR) powstało w 2008 r. z inicjatywy psychoterapeutów prowadzących swą praktykę zawodową w nurcie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu (SR – solution focused approach).
Stawia sobie za cel upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat podejścia SR oraz Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (SFBT, nazwa oryginalna: Solution Focused Brief Therapy), m.in. poprzez organizowanie corocznych, ogólnopolskich konferencji naukowych.

Stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wyznacza standardy etyczne dla praktyków podejścia SFT.

PTPSR jest członkiem Polskiej Rady Psychoterapii oraz współpracuje z European Brief Therapy Association,
PTPSR akredytuje profesjonalne szkolenia dotyczące podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu, w tym m.in. czteroletnie Studium Profesjonalnej Psychoterapii,
PTPSR nadaje certyfikaty psychoterapeuty zgodne z standardem Polskiej Rady Psychoterapii oraz wymogami NFZ,
Certyfikacja psychoterapeutów akredytowanych przez PTPSR jest zgodna ze wskazaniami Polskiej Rady Psychoterapii oraz akceptowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.