Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR) powstało w 2008 r. z inicjatywy psychoterapeutów prowadzących swą praktykę zawodową w nurcie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu (SFT- solution focused therapy).
Stawia sobie za cel upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat podejścia SFT, m.in. poprzez organizowanie corocznych, ogólnopolskich konferencji naukowych.

Stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wyznacza standardy etyczne dla praktyków podejścia SFT.

PTPSR jest członkiem Polskiej Rady Psychoterapii oraz Polskiej Federacji Psychoterapii,
PTPSR akredytuje profesjonalne szkolenia dotyczące podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu, w tym m.in. czteroletnie Studium Profesjonalnej Psychoterapii,
PTPSR nadaje certyfikaty psychoterapeuty zgodne z wymogami NFZ,
Certyfikacja psychoterapeutów akredytowanych przez PTPSR jest zgodna ze wskazaniami Polskiej Rady Psychoterapii oraz akceptowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.