Przewodnicząca: Anna Biskupska

Cele i działania:

Stworzenie standardów pracy, dobrych praktyk oraz zebraniu i dzieleniu się tym co działa w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu w pracy z dziećmi i młodzieżą poprzez:

  1. integrowanie środowiska psychoterapeutów SFBT pracujących z dziećmi i młodzieżą,
  2. działania na rzecz rozwoju psychoterapii SFBT dzieci i młodzieży,
  3. działania na rzecz rozwoju okołoporodowej psychoterapii SFBT,
  4. poszerzanie wiedzy i kompetencji psychoterapeutów w obszarze rozwoju człowieka, narzędzi, technik i zjawisk w psychoterapii SFBT dzieci i młodzieży,
  5. propagowanie wiedzy o możliwościach zastosowania psychoterapii SFBT w stosunku do dzieci i młodzieży w różnych środowiskach i profesjach: rodzice, opiekunowie; nauczyciele, wychowawcy, lekarze, pracownicy socjalni, kuratorzy i inni;
  6. informowanie o psychoterapeutach SFBT pracujących z dziećmi i młodzieżą w ramach PTPSR;
  7. udostępnianie i rozpowszechnianie wiedzy o dorobku badawczym i teoretycznym w obrębie SFBT;
  8. poszerzanie wiedzy i doświadczeń psychoterapeutów SFBT poprzez organizowanie spotkań, informowanie o szkoleniach, konferencjach i wykładach;
  9. współpraca z pozostałymi zespołami i sekcjami PTPSR;
  10. dbanie o standardy etyczne i prawne w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami.
Logo SPDiM

Kontakt: spdim.ptpsr@gmail.com