Przewodnicząca: Agata Bańka

Cele i działania:

  1. Popularyzowanie metody SFBT w środowisku instytucji i osób zainteresowanych profesjonalna pomocą terapeutyczną dla osób uzależnionych.
  2. Integrowanie psychoterapeutów SFBT pracujących z osobami uzależnionymi. Tworzenie sieci terapeutów pracujących metodą SFBT w celu wspierania się i tworzenia oferty dla klientów zainteresowanych dostępem do terapii w tej metodzie.
  3. Działania na rzecz podwyższania wiedzy i umiejętności psychoterapeutów SFBT pracujących z klientami zmagającymi się z problemem uzależnień poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, wykładów i spotkań.
  4. Popularyzowanie metody SFBT w pracy z uzależnionymi w środowisku profesjonalnych psychoterapeutów, osób szkolących się i zainteresowanych psychoterapią w Polsce.
  5. Upowszechnianie dorobku teoretycznego i badawczego w obszarze SFBT.
  6. Prowadzenie badań/ewaluacji skuteczności pracy terapeutów SFBT w pracy z uzależnionymi klientami.
  7. Dbanie o standardy etyczne i prawne w pracy z uzależnionymi i ich rodzinami.