Zarząd PTPSR dziękuje Komitetowi Organizacyjnemu pod przewodnictwem Dariusza Bronowskiego oraz współorganizatorowi Centrum Wsparcia i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UP), sponsorom, prelegentom i uczestnikom za spotkanie konferencyjne „na żywo” po pandemii a także pierwszej konferencji przetłumaczonej na język migowy. Miło było się znowu spotykać.