Zarząd PTPSR dziękuje Komitetowi Organizacyjnemue pod przewodnictwem Dariuszowi Bronowskiemu oraz współorganizatorowi Centrum Wsparcia i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UP), sponsorom, prelegentom i uczestnikom za umożliwienie pierwszej konferencji „na żywo” od wybuchu pandemii a także pierwszej konferencji przetłumaczonej na język migowy. Miło było się znowu spotykać. Współpraca z UP już okazała się owocowa i nadzieja jest na dalsze współdziałanie.