Na zdjęciu jest Oleg – nasz kolega z Ukrainy – wśród darów podczas mszy online. Tak już od wiele miesiące wygląda msza Święta w Ukrainie. Pomagajmy im! Wspierajmy ich razem!

Ze względu na trwającą wojnę na Ukrainie i niezbędną pomoc humanitarną Polskie Towarzystwo Skoncentrowane na Rozwiązaniu (PTPSR) utworzyło fundusz wsparcia celowego dla naszych kolegów i koleżanek działających w ramach Ukraińskiego Towarzystwa Psychoterapii Systemowej i Krótkoterminowej.
Wojna trwa i nadal jest wiele potrzeb i końca nie widać. Zachęcamy do dowolnych wpłat na konto Towarzystwa PTPSR – w tytule należy wpisać darowizna dla Ukrainy – tutaj nie ma barier językowych, braku przestrzeni, czasu – każda złotówka się liczy, każda złotówka zyska nowe znaczenie, każda złotówka każda złotówka zostanie przekuta w realne działanie, tam gdzie największa jest potrzeba, gdzie rozgrywa się tragedia ludzka.

Konto bankowe: BNP Paribas
PL 90 1600 1114 1862 3776 5000 0001

Tytuł przelewu: darowizna dla Ukrainy