Zarząd PTPSR dziękuje Dariuszowi Bronowskiemu – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, oraz współorganizatorom Centrum Wsparcia i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UP), sponsorom, prelegentom i uczestnikom za umożliwienie pierwszej konferencji „na żywo” od wybuchu pandemii. Miło było się znowu spotykać. Współpraca z UP już okazała się owocowa i nadzieja jest na dalsze współdziałanie. https://ptpsr.pl/konferencja/