W piątek 5 listopada 2021 roku o godzinie 19.00 odbędzie się na zoomie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PTPSR. Tematem głównym będą prace prowadzone przez Polską Radę Psychoterapii związane z zawodem psychoterapeuty. Prosimy o obecność ze względu na powagę sprawy i konieczność podjęcia pilnych działań.