Zarząd PTPSR dziękuje Komitetowi Organizacyjnemu pod przewodnictwem Agnieszki Rohde oraz współorganizatorom – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, partnerom, sponsorom oraz prelegentom i uczestnikom, wszystkim którzy umożliwili Naszą pierwszą konferencję online.