Zarząd PTPSR serdecznie dziękuje Komitetowi Organizacyjnemu pod przewodnictwem Marka Grzyba oraz współorganizatorowi – Ośrodek Terapii Uzaleźnień Sp z.o.o w Parzymierzach, a także naszym sponsorom, partnerowi EBTA oraz prelegentom i uczestnikom 8 Konferencji PTPSR.