Przewodnicząca: Marta Rudnik

Członkowie: Agnieszka Boczkowska, Marta Ziętal

Cele i działania:

  1. popularyzowanie założeń i praktyki Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu i Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu jako metody pomagania ludziom używanej w psychoterapii i inny obszarach poprzez opublikowanie corocznego Biuletynu;
  2. rozwijanie krajowych oraz międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej poprzez pozyskiwanie i zawieranie kontakty z autorami tekstów na terenie Polski i zagranicę
  3. umożliwianie i ułatwianie członkom Stowarzyszenia dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki w dziedzinie psychoterapii, a w szczególności Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu poprzez udostępnianie Biuletynu w formie bezpłatnej.

Redakcja Biuletynu zajmuje się także korektą merytoryczną, techniczną i językową, składem i oprawą graficzną.

Kontakt: biuletynptpsr@gmail.com