Skład Zespołu dla edycji nr 6:

Przewodniczący/ Opieka merytoryczna: Agnieszka Boczkowska, Andreea Żak

Redaktorzy: Celina Antonik, Magdalena Brzozowicz, Ewa Czernik, Izabela Karolewicz, Maciej Mackiewicz, Marta Ziętal

Tłumaczy: Kaja Baczyńska, Dariusz Bronowski, Anna Łagód, Krzysztof Pękala

 

Cele i działania:

  1. popularyzowanie założeń i praktyki Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu i Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu jako metody pomagania ludziom używanej w psychoterapii i inny obszarach poprzez opublikowanie corocznego Biuletynu;
  2. rozwijanie krajowych oraz międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej poprzez pozyskiwanie i zawieranie kontakty z autorami tekstów na terenie Polski i zagranicę;
  3. umożliwianie i ułatwianie członkom Stowarzyszenia dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki w dziedzinie psychoterapii, a w szczególności Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu poprzez udostępnianie Biuletynu w formie bezpłatnej.

Redakcja Biuletynu zajmuje się także korektą merytoryczną, techniczną i językową, przetłumaczeniem tekstów wysyłanych przez obcokrajowych autorów, składem i oprawą graficzną.

Ostateczny termin wysyłania artykułów do publikacji w danym roku: do końca lutego.