Przewodnicząca: Marta Rudnik

Członkowie: Ewa Czernik, Marta Ziętal, Anna Kwiatkowska-Woźniak, Magdalena Brzozowicz, Agata Mazur

Cele i działania:
1) popularyzowanie założeń i praktyki Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniu i Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu jako metody pomagania ludziom używanej w psychoterapii i inny obszarach poprzez opublikowanie corocznego Biuletynu;

2) rozwijanie krajowych oraz międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej poprzez pozyskiwanie i zawieranie kontakty z autorami tekstów na terenie Polski i zagranicę

3) umożliwianie i ułatwianie członkom Stowarzyszenia dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki w dziedzinie psychoterapii, a w szczególności Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu poprzez udostępnianie Biuletynu w formie bezpłatnej.

Redakcja Biuletynu zajmuje się także korektą merytoryczną, techniczną i językową, składem i oprawą graficzną.