Polski Biuletyn SFBT nr 4/5

 

SPIS TREŚCI

Pożegnanie Marka Grzyba

OKIEM PRAKTYKA

W poszukiwaniu zasobów – praca w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego – Magdalena Narkiewicz  .  .  .  .  5

Skoncentrowana na rozwiązaniu systemowa terapia grupowa w pracy z dziećmi i młodzieżą – Manfred Vogt .  .  .  . 9

Złożona, a nie złożoność; prosta, a nie prostota. Kto posługuje się brzytwą Ockhama w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu? – Geert Lefevre. . . . 12

OPOWIADAM TU HISTORIĘ…

Droga Miłującej Obecności – zebrała i zredagowała Vanessa Rogowska .  .  .  . 17

SEKCJA BADAWCZA

Praktyka psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniu oparta na dowodach naukowych Część 1 – Udowodniona skuteczność TKSR/SFBT –  Andreea Żak  .  .  .  . 20

Praktyka psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniu oparta na dowodach naukowych Część 2 – Udowodniona skuteczność procesu TKSR/SFBT – Andreea Żak  .  .  .  . 29

PODZIEL SIĘ NARZĘDZIEM

Poradnik dla osób goszczących uchodźców z Ukrainy – Katarzyna Podleska  . . . .  34

DZIEJE SIĘ W ŚWIECIE

Nowe technologie w służbie psychoterapii – Maciej Mackiewicz . . . . 38

Współczucie, radzenie sobie i przeciwwaga: SFBT dla osób po traumie – Yvonne Dolan . . . .  41

Stosowanie technik terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu w „Telefonie zaufania” – I.A. Geronimus, G.L. Budinajte . . . . . 53

ISSN 2720-6599