PTPSR

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu:

Prezes - Mariusz Wilk
Wiceprezes - Krzysztof Pękala
Sekretarz - Iwona Czerwoniuk
Skarbnik - Katarzyna Sikora
Członek Zarządu - Jacek Lelonkiewicz